Christoffer Zieler

Christoffer Zieler

VINDER i kategorien:
Årets journalistiske tegner

Christoffer Zieler hudfletter manerer og modebegreber, om hvilke ingen er sikre, men så meget desto mere bruges skråsikkert omkring os.

“(…) er du ond på en acceptabel måde?” er en klassisk Christoffer Zielersk hudfletning af mediekulturens jonglering af ord og begreber, som forbliver halvt gennemtyggede og om hvis indhold, der sjældent er enighed, men så meget desto mere bruges til at iscenesætte selvforståelser og udkaste holdninger omkring os.

Christoffer Zieler former dialoger i helsidestegninger i Information og stribeserien “Maltes spalte” i Universitetsavisen, hvor moder og manerer blottes taleboble for taleboble på en stramt komponeret baggrund, der fremhæver den talendes kæbelinje eller skægstubbe og bekræfter, at den eftertanke, der opstår, sjældent er hovedpersonernes egne.