PHILIP YTOURNEL

PHILIP YTOURNEL

Nomineret i kategorien: Årets journalistiske tegner

Philip Ytournel er en metategner, der har fornyet en af de store bladtegningstraditioner og bevist, at netop dér ligger en gave af intellektuelt overskud.

Philip Ytournel har gjort tegneprocessen til sin særart, hvor streger synes henkastet på papiret, som var det bag på den legendariske konvolut, som traditionen altid henviser til, og som gjorde dansk bladtegning til en kunstart i det 20. århundrede. Han har drejet tegneformen, netop som den syntes at gå i tomgang og bukke under og endog på den avis, Politiken, hvor det hele begyndte og formen har stået stærkest.

En pointe ved procesformen er, at den altid har haft et løst forhold til den menneskelige anatomi for at understrege livet i det henkastede, og Philip Ytournel bruger løsagtigheden intellektuelt til at udforske argumenter i offentligheden fra politikere til mediefolk, hvordan lag lægges ind som ideer og ekstra argumenter, der drejer sig helt bogstaveligt omkring hinanden. Tale på tale, og tale om tale, hvor alle diskuterer, hvad der diskuteres, og hvorfor der argumenteres, fordi mennesket aldrig slipper sine svageste sider.

Luk menu