JAKOB ALBRETHSEN: "ALT DU KAN SE"

JAKOB ALBRETHSEN: "ALT DU KAN SE"

Nomineret i kategorien:
Bedste danske debut

Med Alt du kan se har Jakob Albrethsen sat en interessant hybridtegneserie i verden; parringen af populærvidenskabelig filosofiformidling og et forsøg på at forstå verden udelukkende gennem billeder.

Første del af Alt du kan se er en indføring i udviklingen af det moderne, naturvidenskabelige verdensbillede. Tegneserielæseren tages ved hånden af en cardiganklædt professortype med måne og briller og føres gennem astronomiens overgang til det kopernikanske verdensbillede, evolutionsteoriens grundprincipper og moderne genetikforskning i ord og billeder.

Over halvvejs inde i værket opstår et pludseligt brud på fortællestemmen, og forholdet mellem tekst og tegninger ændres radikalt. De ordrige, videnskabelige passager opløses i en ordløs serie stadigt mere abstrakte tegninger, og bestræbelsen på at erkende verden ved hjælp af ord og begreber opgives. Professortypen holder inde med at kloge sig og forvandles til en serie sort-hvide Rorschach-lignende tableauer, der transformeres, udviskes og gradvist bliver til rent hvide sider.

Mod slutningen overlades vi helt til os selv med en talende hjerne og en række skyer, der driver forbi. Jakob Albrethsen udnytter tegneseriemediet til at udforske muligheden for at visualisere fænomener, der vanskeligt lader sig begribe gennem ordenes orden. Alt du kan se er et ambitiøst og nytænkende bud på tegneseriens særegne evne til at gå i dialog med de store eksistentielle spørgsmål og sætte nye billeder på forestillinger og tænkemåder fra 1500-tallet såvel som i dag.

80 sider, Fahrenheit

Luk menu