Anne Marie Steen Petersen, Politiken

Nomineret i kategorien ÅRETS JOURNALISTISKE TEGNER

Kunstværker af detaljer

Anne-Marie Steen Petersen fastholder den store bladtegningshistorie i Politiken, hvor hun pointerer, at handlinger har udspring, hvor ansvaret for dem skal placeres. Beslutningstagere af alle arter, der insisterer på at sætte sig selv i centrum, tager hun på ordet og fastholder dem også på den anden side af det, de gerne igen så glemt.

Deres portrætter er hver gang kunstværker af detaljer, der leger med lige dele offentlig maske og den menneskelige svaghed bag. De bærer en fornemmelse af at være større end virkeligheden, fordi de er så offentlige, at vi automatisk forventer at lade blikket glide over deres overflade, indtil vi opdager, at de er fanget af pennen. Den skærer hver en detalje frem, der afslører mennesket inde bagved som de allerførste bladtegninger, dengang de blev skåret ud af træ.

Luk menu