Er det den samme pris som den gamle Pingpris?

Nej. Den gamle eller oprindelige Pingpris blev uddelt fra 1986 til 1996, og var en ærespris, der blev uddelt til en tegneserietegner eller -formidler. Den gamle Pingpris blev til på formiddagsavisen B.T.s initiativ, og blev uddelt af en kreds af tegneseriebranchefolk. Men folkene bag den nye Pingpris vil gerne anerkende og bygge bro til den gamle pris, derfor samme navn.

Hvad går den nye Pingpris ud på?

Pingprisen er et samarbejde mellem tegneserie- magasinet Nummer9.dkDansk TegneserierådCopenhagen ComicsAnimation Workshop Viborg, Strip! og Storm P.-museet. Det er Dansk Tegneserieråd, der har taget initiativ til prisen, og det er Nummer 9 og Strip!s redaktion og anmeldere, der nominerer forskellige tegneserier i en række kategorier. Pingprisen knytter desuden an til de tidligere priser på Copenhagen Comics (tidligere Komiks.dk), og fra 2013 falder ceremonien hver andet år således sammen med Copenhagen Comics-festivalen, der som bekendt ikke er årlig.

Hvem vælger de nominerede og ud fra hvilke kriterier?

Webmagasinet Nummer9.dk og tidsskriftet Strip!s anmeldere, skribenter og redaktionsmedlemmer indstiller hver for sig tegneserieværker fra det forgangne år, de finder værdige til nominering. Blandt de nominerende skribenter er enkelte serieskabere, der naturligvis ikke har stemt i de kategorier, hvor de selv er valgbare med nye værker. Nummer9’s chefredaktør, der også er juryformand, står for optælling af stemmer.

Ud over en række tekniske kriterier – primært at de nominerede værker skal have været offentligt tilgængelige i det forgangne år – er Nummer9-redaktionen og -skribenterne ikke blevet pålagt at tage særlige hensyn i nomineringsprocessen. Der er tale om en sammensat skare af tegneserieentusiaster med alsidig smag og et bredt tegneseriesyn, og det reflekterer den endelig liste.

Hvem skal kåre vinderne blandt de nominerede?

Vinderne af Pingprisen kåres af en ny jury af tegneserieentusiaster. Juryen fornyes hvert år – læs mere under årstalskategorierne. 

Læs Pingprisens fundats her.