OM PINGPRISEN

Vores historie

Er det den samme pris som den gamle Pingpris?

Nej. Den gamle eller oprindelige Pingpris blev uddelt fra 1986 til 1996, og var en ærespris, der blev uddelt til en tegneserietegner eller -formidler. Den gamle Pingpris blev til på formiddagsavisen B.T.s initiativ, og blev uddelt af en kreds af tegneseriebranchefolk. Men folkene bag den nye Pingpris vil gerne anerkende og bygge bro til den gamle pris, derfor samme navn.

 

Hvad går den nye Pingpris ud på?

Pingprisen er et samarbejde mellem tegneseriemagasinet Nummer9.dkDansk Tegneserieråd og Storm P.-museet. Dansk Tegneserieråd har taget initiativ til prisen, mens Nummer 9’s redaktion og anmeldere nominerer forskellige tegneserier inden for kategorierne:

  • Bedste danske tegneserie
  • Bedste danske debut
  • Bedste internationale tegneserie
  • Bedste internationale tegneserie på dansk
  • Bedste børne-/ungdomstegneserie
  • Bedste danske nettegneserie
  • Årets journalistiske tegner
  • Æresprisen

Hvem vælger de nominerede og ud fra hvilke kriterier?

Webmagasinet Nummer9.dk og tidsskriftet Strip!s anmeldere, skribenter og redaktionsmedlemmer indstiller hver for sig tegneserieværker fra det forgangne år, de finder værdige til nominering. Blandt de nominerende skribenter er enkelte serieskabere, der naturligvis ikke har stemt i de kategorier, hvor de selv er valgbare med nye værker. Nummer9’s chefredaktør, der også er juryformand, står for optælling af stemmer.

Ud over en række tekniske kriterier – primært at de nominerede værker skal have været offentligt tilgængelige i det forgangne år – er Nummer9-redaktionen og -skribenterne ikke blevet pålagt at tage særlige hensyn i nomineringsprocessen. Der er tale om en sammensat skare af tegneserieentusiaster med alsidig smag og et bredt tegneseriesyn, og det reflekterer den endelig liste.

Læs mere om nomineringsprocessen her.

 

Hvem skal kåre vinderne blandt de nominerede?

Hvert år sammensætter Team Ping en ny jury, som skal kåre årets vindere. I den proces bestræber vi os på at finde kvalificerede folk med forskellige baggrunde og tilgange. Nogle kommer fra tegneseriemiljøet, mens andre har en bredere kulturbaggrund. De eneste faste jurymedlemmer er formanden for Dansk Tegneserieråd og chefredaktøreren for Nummer 9.

 

Luk menu