KATEGORIERNE

BEDSTE DANSKE TEGNESERIE

Kan gå til en helt eller delvist danskproduceret tegneserie udgivet i nomineringsperioden. En årsproduktion af striber kan også præmieres.

BEDSTE INTERNATIONALE TEGNESERIE PÅ DANSK

Kan gå til en udenlandsk tegneserie udgivet på dansk i nomineringsperioden – også hvis den udkom tidligere på originalsproget. Prisen kan også gå til et genoptryk, hvis det er et genoptryk af noget, der tidligere har været praktisk taget uopdriveligt.

BEDSTE INTERNATIONALE TEGNESERIE

Kan gå til en udenlandsk tegneserie udgivet i nomineringsperioden*. Værker på engelsk, svensk og norsk opprioriteres ud fra et formidlingshensyn. Prisen kan også gå til et genoptryk, hvis det er et genoptryk af noget, der tidligere har været praktisk taget uopdriveligt. Et års produktion af en stribeserie vil også kunne præmieres.

BEDSTE BØRNE/UNGDOMSTEGNESERIE

Kan gå til en dansksproget tegneserie udgivet i nomineringsperioden, som helt eller delvist retter sig mod børn. Selve målgruppespørgsmålet er i sagens natur en vurderingssag, akkurat som grænsetilfælde, hvor værket også kan betragtes som en billedbog.

BEDSTE DANSKE NETTEGNESERIE

Kan gå til en dansk net-tegneserie, der har været opdateret i væsentligt omfang i løbet af det nomineringsperioden. I tilfælde, hvor der også er kommet en trykt udgave, men i meget lave oplag eller print-on-demand, kan netudgivelsen blive betragtet som den primære.

 

 

BEDSTE DANSKE DEBUT

Kan gå til første længere tegneserieudspil fra en dansk debutant i nomineringsperioden*. “Bedste danske debut” er også en talentudviklingspris, hvor de nominerede ikke nødvendigvis har leveret helstøbte mesterværker, men til gengæld giver store løfter om fremtiden.

ÅRETS JOURNALISTISKE TEGNER

Gives til en tegner, der arbejder inden for feltet journalistik tegning. Der kan både være tale om satiretegninger, illustrationer i forbindelse med artikler/debatstof, reelle tegneserier eller mere eksperimenterende og formmæssigt udfordrende arbejder, der ligger i forlængelse af den danske tradition for bladtegning og aviskunst. Det væsentlige er, at indholdet har et journalistisk og/eller samfundsdebatterende udgangspunkt.
Tegningerne skal i nomineringsperioden have været bragt i et dansk medie (blog, avis, magasin, netavis osv.) med journalistisk, samfundsmæssig, politisk eller lignende virkeområde.

ÆRESPRISEN 

Æresprisen adskiller sig fra de andre Pingpriser ved, at den ikke præmierer et værk, men hylder en eller flere aktører for deres bidrag til dansk tegneseriekultur.  

Det er kun muligt at modtage Æresprisen én gang. Da Pingprisen i sin nuværende form bygger videre på den oprindelige Pingpris (1986–1996), der overvejende var en ærespris, kan Pingprisens Ærespris ikke tildeles de oprindelige prismodtagere.

 

Luk menu