KATEGORIERNE

BEDSTE DANSKE TEGNESERIE

Kan gå til en helt eller delvist danskproduceret tegneserie udgivet i nomineringsperioden*. En årsproduktion af striber kan også præmieres.

 

BEDSTE INTERNATIONALE TEGNESERIE PÅ DANSK

Kan gå til en udenlandsk tegneserie udgivet på dansk i nomineringsperioden* – også hvis den udkom tidligere på originalsproget. Prisen kan også gå til et genoptryk, hvis det er et genoptryk af noget, der tidligere har været praktisk taget uopdriveligt.

 

BEDSTE INTERNATIONALE TEGNESERIE

Kan gå til en udenlandsk tegneserie udgivet i nomineringsperioden*. Værker på engelsk eller oversat til engelsk opprioriteres ud fra et formidlingshensyn. Prisen kan også gå til et genoptryk, hvis det er et genoptryk af noget, der tidligere har været praktisk taget uopdriveligt. Et års produktion af en stribeserie vil også kunne præmieres.

BEDSTE BØRNE/UNGDOMSTEGNESERIE

Kan gå til en dansksproget tegneserie udgivet i nomineringsperioden*, som helt eller delvist retter sig mod børn. Selve målgruppespørgsmålet er i sagens natur en vurderingssag, akkurat som grænsetilfælde, hvor værket også kan betragtes som en billedbog.

BEDSTE DANSKE NETTEGNESERIE

Kan gå til en dansk net-tegneserie, der har været opdateret i væsentligt omfang i løbet af det nomineringsperioden*. I tilfælde, hvor der også er kommet en trykt udgave, men i meget lave oplag eller print-on-demand, kan netudgivelsen blive betragtet som den primære.

BEDSTE DANSKE DEBUT

Kan gå til første tegneserieudspil fra en dansk debutant i nomineringsperioden*. “Bedste danske debut” er også en talentudviklingspris, hvor de nominerede ikke nødvendigvis har leveret helstøbte mesterværker, men til gengæld giver store løfter om fremtiden. Alt fra nye stribeserier til korte historier i antologier kan udløse en pris.

ÅRETS JOURNALISTISKE TEGNER

Prisen gives til en dansk tegner, der er offentliggjort i et medie (blog, avis, magasin, netavis, osv.) med journalistisk, samfundsmæssig, politisk eller lignende virkeområde.

Arbejdet der belønnes i kategorien “Årets journalistiske tegner” kan være alt fra satiretegninger, gags og stribeserier af klassisk snit til mere eksperimenterende og formmæssigt udfordrende arbejder, der ligger i forlængelse af den danske tradition for bladtegning og aviskunst. Illustrationer, altså tegninger skabt til at akkompagnere en særskilt tekst, præmieres som udgangspunkt ikke – men det er klart, at der kan forekomme grænseksempler, som juryen vil forholde sig åbne overfor.

Stribeserier kan som nævnt præmieres i kategorien, men da disse også omfattes af flere af Pingprisens andre kategorier, vil det være undtagelsesvis, med vægten lagt på deres samtids- og samfundsmæssige engagement og deres publikationsmæssige kontekst som del af en pressevirksomhed.

Mulige nomineringer til Pingprisen for årets journalistiske tegninger indsamles af et udvalg sammensat i samarbejde med Foreningen af Danske Bladtegnere. Nomineringerne udpeges af Pingprisens faste nominørkorps og vinderen udpeges af Pingprisens jury.

Da feltet er stort, inviterer Pingprisen alle tegnere til at indsende et udsnit af deres produktion fra den forgangne nomineringsperiode i form af mellem fem og ti udvalgte tegninger eller striber. Dog kan tegnere, der ikke har indsendt materiale også nomineres på baggrund af deres produktion.

Tegningerne skal have været bragt i et medie (blog, avis, magasin, netavis osv.) i nomineringsperioden*.

_____________

*1. marts til 1. marts.

Luk menu